• info@ytuhavk.org

Kamuoyuna Duyuru!

Kamuoyuna Duyuru!

Kulübümüz hakkında 05.10.2018 tarihli SKSDB Kültür Hizmetleri Şube Müd.’ne yazılan şikayet dilekçesi sonucunda kulüp faaliyetleri askıya alınmış, 17.12.2018 tarihinde yapılan ÖKKK toplantısında ise savunma alınmadan kulübümüzün kapatılmasına karar verilmiştir.

Faaliyet alanımızın yani yamaç paraşütü sporunun doğası gereği kulübümüz, havacılığın diğer alanlarında olduğu gibi bir eğitim sürecinin işlediği bir eğitim kulübüdür.

Yamaç paraşütü eğitimi bir süreç olduğundan, eğitim süreci sonunda öğrenci pilotun kendi sorumluluğunda uçuş yapabilecek tecrübeye ulaşması yani “pilot” olması kulübümüzde en az 2 yıllık bir süreyi kapsamaktadır. Eğitim verebilmek için de “pilot” seviyesinde uçuşlar yaparak tecrübe kazanmak ve deneyimli eğitmenlerden nasıl eğitim verileceği konusunda eğitim alması gereklidir. Sonuç olarak güvenli şartlarda eğitim sürecinin devam etmesi, ancak eğitmenlerin tecrübesiyle doğru orantılıdır.

Bütün bu eğitim sürecini göz önüne aldığımız zaman, eğitmenler belirli bir tecrübeye ulaştıktan sonra eğitim vermeye başladıkları için, bu kişiler genel anlamda son sınıfa yani mezun olmaya en yakın öğrencilerden oluşmaktadır. Eğitmenler, eğitim sürecinin devam etmesi ve kulübün devamlılığı için kendilerinden sonra gelen nesli yerlerine geçecek şekilde yetiştirirler.

Kulüpsel yapısı, havacılık birikimi, alt yapısı ve donanımı ile YTÜHAVK, tüm yamaç paraşütü öğrenmek isteyen adayları kucaklayan bir yaklaşım içinde sportif havacılık faaliyetlerini planlamaktadır. Gerek yönetim, gerekse eğitim ve teknik kurul olarak bu bilinç ve hassasiyetle yeri geldiğinde uykumuzdan, özel hayatımızdan ve daha birçok sayamacağımız maddi ve manevi durumlardan fedakarlık yaparak kulüp eğitim sisteminin devam etmesi için çalışmaktayız.

Kulübün yeniden açılmasının en erken 2019 Aralık ayını bulacak olması, 2018 Ekim ayı başında faaliyetlerin durdurulmasını da göz önüne aldığımız zaman kulübün en az 1 yılı aşkın bir süre kapalı kalacağı aşikardır.

2018 – 2019 akademik yılı sonunda mezun olacak eğitmenlerin yerini alacak eğitmen adaylarının, bu süreçte bireysel uçuş eğitimlerinden mahrum kalmaları, dolayısıyla bireysel uçuş tecrübelerinin de sekteye uğraması, daha da önemlisi bu süreçte başlangıç eğitimi verilemeyecek olmasından kaynaklı eğitmenlik stajı yapamayacak olması demektir. Bu durumlardan kaynaklı, 1 yıl sonra kulüp açıldığında mezun olacak eğitmenlerin yerini dolduracak eğitmen bulunmayacaktır. Ayrıca kulübün kapalı kalacağı bu en az 1 yıllık süreçte, yamaç paraşütü başlangıç eğitimi verememek de bir nesil kayıp demektir.

Önümüzdeki 1 yıl boyunca kulübün kapalı kalması; bir nesil kayba uğramak, başlangıç eğitimi verememek dolayısıyla altyapıdan yetişen pilot ve eğitmen ihtiyacını karşılayamamak, mevcut öğrenci pilotların ve eğitmen adaylarının bireysel uçuş eğitimlerinin aksaması, kulübün yeniden açılınca kalifiye eğitmen ihtiyacının kısıtlı olması hatta yok olması gibi zincirleme reaksiyonlara sebep olacaktır. Bu durumlar da kulübümüzde geri dönüşü mümkün olmayan veya telafisi uzun yıllar sürecek bir yıkıma yol açacaktır. Kulübün kapanması ile birlikte yaşanacak olumsuz durumların içindeki en büyük problem 1 yıl sonra eğitmen açığı oluşacak olmasıdır. Bu zincirleme reaksiyonlar doğrultusunda Yıldız Teknik Üniversitesi Havacılık Kulübü’ nün kapatılması, Yıldız Teknik Üniversitesi’ nde yamaç paraşütü sporunun geleceğini tehlikeye atmıştır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Havacılık Kulübü, üniversitemizin diğer kulüplerinden yukarıda anlatılan özelliklerden dolayı farklı bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla kulübün kapatılıp faaliyetlere 1 yıl ara verilmesiyle, kulübün kaldığı yerden devam etmesi beklenemez. Böyle bir beklenti bizim için çok iyimser ve büyük bir hata olacaktır.

Kulübümüzün ve üniversitemizde yamaç paraşütü faaliyetlerinin geleceği riske girmiş olup, bu duruma fırsat vermemek için gerekli çalışmaları yapmaya başlamış bulunmaktayız. Bu süreçte üniversite imkanlarımızından yoksun bir şekilde yola devam etmek mecburiyetindeyiz. Dolayısıyla çeşitli sıkıntıların yaşanacağı zorlu bir süreç bizleri bekliyor olacaktır.

İlk etapta, mevcut kulüp pilotlarımızın bireysel uçuş malzemeleri ve mezun pilotlarımızın bıraktığı kişisel malzemeler ile yola devam edeceğiz. Fakat başlangıç eğitimi verebilmek ve kulübe yeni pilotlar kazandırmak için daha fazla yardıma ihtiyaç vardır. Bu bağlamda, diğer üniversite havacılık kulüpleri ve bazı özel uçuş okulları ile görüşmelerimiz olmuştur ve olmaya devam edecektir. Bu görüşmeler neticesinde belirli sürelerde malzeme ödünç alma veya kiralama gibi formüllerle çözüm arayışı içinde olacağız. Mezunlarımızla, eğitmenlerimizle, öğrenci pilotlarımızla, dostlarımızla bu sıkıntılı süreci elbirliği ile aşacağımıza olan inancımız tamdır.

Kulübün kapalı olmasından dolayı gayriresmi bir şekilde sürdürülecek ve kulübün açılmasıyla son bulmasını umduğumuz bu zorlu süreçten sonra güç kaybetmeden hatta daha da güçlenmiş ve bürokratik hatalardan ders çıkarılmış bir şekilde kaldığımız yerden yola devam etme gayreti ve hedefi içindeyiz.

2019 – 2020 akademik yılı güz dönemi ile birlikte kulübümüzün yeniden açılması ve yasal eksikliğin kapatılması için gerekli çalışmalar başlatılacaktır.

Kamuoyuna önemle duyurulur…

YTÜHAVK